Mi-am propus, printre obiectivele importante din viața mea, să realizez proiecte relevante în domeniul culturii, cercetării sociologice și educației. Mi-am asumat, prin aceste proiecte, faptul că acestea trebuie să provoace, să genereze implicarea a cât mai multor actanți în activități ale cărei finalitate să fie educarea generației tinere în a cultiva simțul de responsabilitate față de valori culturale și patrimoniale care au contribuit la definirea statului român. Am urmărit și am promovat, prin toate aceste proiecte, o abordare integrată şi durabilă a patrimoniului nostru cultural national. Primul proiect, „Lecții de istorie într-o sută de ani”, co-finanțat de AFCN, este și cel care a stat la baza apariției romanului “Povești nemuritoare de la război încoace” și a filmului documentar cu același nume. Cel de-al doilea  proiect cultural al meu a fost implementat în 2019 și poartă titlul TEZAUR UMAN VIU, TEZAUR DIGITAL. Acest proiect a fost salutat de Comisia Națională de Salvgardare a Patrimoniului Cultural Imaterial din cadrul Ministerului Culturii, de Institutul Național al Patrimoniului. Deasemenea, rezultatele acestui proiect au fost puse, la solicitarea Comisiei Naționale de Salvgardare a Patrimoniului Cultural Imaterial din cadrul Ministerului Culturii, la dispoziția arhivei Ministerului Culturii, o parte din aceste rezultate fiind publicate pe pagina oficială a ministerului, dar și pe cea a Institutului National al Patrimoniului. Faptul că modalitatea de realizare și implementare a proiectului a permis ca rezultatele acestuia să ajungă la mult mai multă lume interesată de astfel de informații, ca bază de date pentru studiu, a căpătat, în timp, o funcție de nucleu generator și păstrător al memoriei colective. Spun aceasta pentru că, la un moment dat, acest proiect cultural s-a transformat într-un vehicul interactiv între studenți și profesori, deoarece mai multe materiale audio-vizuale au fost prezentate în cadrul seminariilor audiate de studenți.